Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 ДОПК/


Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 ДОПК/


Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение:

3 дни – 2.50 лв.

Срок на валидност:
6 месеца /в рамките на календарната година/

Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ