Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за декларирани данни


Издаване на удостоверение за декларирани данни

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение:
До 7 дни – 3.00 лв.
До 3 дни – 6.00 лв.
До 24 часа – 9.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: ЦУИ
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ