Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за данък наследство


Издаване на удостоверение за данък наследство

Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса: 2.00 лева

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочно
Технология на извършване: в ЦУИ на Община Ямбол
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ