Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на дубликат от квитанция за платен данък


Издаване на дубликат от квитанция за платен данък


Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Искане по образец


Върху превозните средства:
Такса - 1.00 лев

Срок на изпълнение - 24 часа

Върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци:
Такса - 1.00 лев

Срок на изпълнение - 24 часа


Върху наследството:
Такса - 1.00 лев

Срок на изпълнение - 24 часа


Срок на валидност: безсрочно
Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол.
Подписва: инспекторът, издал удостоверението


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ