Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на скица от действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план


Издаване на скица от действащ регулационен план или по стар обезсилен кадастрален план

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗКИР, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Скица на имота /стара/ - за издаване на скица по стар обезсилен кадастрален план
5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такси и срокове:

ФОРМАТ

обикновена

до 10 раб. дни

бърза

до 5 раб. дни

експресна

до 24 часа

А4 12.00 лв. 24.00 лв. 48.00 лв.
А3 24.00 лв. 48.00 лв. 60.00 лв.
извън формат А3 60.00 лв. 120.00 лв.  

 

 

 

 

 Валидност: 6 месеца от датата на издаване


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО