Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Презаверяване на скица


Презаверяване на скица

 
Основание: ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Скица от действащ план
3. Документ за собственост или право на строеж
4. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такса:  7.00 лв.

Срок: 7 работни дни

Валидност: 6 месеца от датата на презаверяване

Подписва: инспекторът, издал удостоверението

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО