Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на заверено копие от техническия архив


Издаване на заверено копие от техническия архив

 
Основание: ЗУТ, АПК, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Други доказателства /одобрени книжа, протоколи и др./
4. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
5. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такса
и срокове:

* За копие на строително разрешение, с посочени номер и дата на издаване:
Такса: 7.00 лв.
Срок: 7 работни дни

* За копие на проектна документация, с посочени номер и дата на строително разрешение:
Такса: 20.00 лв. при заявяване плюс действителните разходи по размножаване, които се заплащат при получаване на копието
Срок: 7 работни дни


* За копие на документ с конкретизирана информация за намирането му:
Такса: 7.00 лв.
Срок: 7 работни дни


* За копие на документ без конкретизирана информация за намирането му:
Такса: 7.00 лв. при заявяване и 7.00 лв. при получаване на копието
Срок: 30 работни дни

Валидност: съгласно валидността на завереният документ


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО