Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство


Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

 
Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или право на строеж
3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
4. Договор за наем
5. Лиценз за извършване на съответната дейност
6. Доказателствен документ за фактите, които подлежат на удостоверяване
7. Пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такси и срокове:

СРОК

обикновена

до 7 раб. дни

бърза

до 3 раб. дни

ТАКСА 15.00 лв. 25.00 лв.

 

 

 

 

 


Валидност: до промяна на фактите и обстоятелствата


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО