Общинска администрация Ямбол Република България

Административно-териториално устройство

Според регулационните граници на града, общата му площ е 14,000 дка.

Според градостройството разпределението на площите е:
- застроена площ 8,510 дка;
- обработваеми земи 1,300 дка;
- улици и тротоари 1,420 дка;
- водоеми 1,250 дка;
- зелени площи 1,520 дка;

Общата площ на общинските земеделски земи извън регулацията е 11,253 дка.

Полезни връзки


Банери ➲