Общинска администрация Ямбол Република България

Заявяване на административни услуги по гражданско състояние, чрез общината до други общини

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.88 от АПК; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление с точно описание на услугата до съответната община - РГС7 [ Размер на файла: 147.09kB ]
  2. Квитанция за платена такса /цена на услугата/ по сметката на общината, извършваща услугата

Цена: 5.00 лева

Срок: 10 дни

Полезни връзки


Банери ➲