Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Архив Общностен център

АРХИВ ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР

 

Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата - 16.30 ч. на 11.09.2014 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник за предоставяне на услугата "Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове. Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидност на поканата - 16.30 ч. на 11.09.2014 г. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция педиатър за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. 

Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.  Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция медицинска сестра за предоставяне на услугата "Здравна консултация за деца". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.  Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция социален работник за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция кинезитерапевт за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция логопед за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция психолог за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 Покана за изразяване на интерес за позиция специален педагог за предоставяне на услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”). Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

 Покана за изразяване на интерес за позиция медиатор за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление.Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за позиция педиатър за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията". Примерна форма за професионална автобиография (СV). Заявление. Валидна до 16.30 ч. на 22.01.2015 г.

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" (позиция медиатор). Примерна форма за професионална автобиография (CV).

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище" (позиция педагог). Примерна форма за професионална автобиография (CV).

Съобщение за удължаване срока за подаване на професионални автобиографии за позиция педагог за предоставяне на услугата "Допълнителна подготовка за равен старт в училище".