Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Покана за публично обсъждане на бюджета на община Ямбол за 2020 г.

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2020 Г.

 

Покана за публично обсъждане на бюджета на община Ямбол за 2020 г.

Прил. 1- Проект на бюджет на община Ямбол за 2020 г.

Прил. 2 - Проект на бюджет на община Ямбол за 2020 г. по функции, дейности и видове разходи

Прил. 3 - Проект на разчет за финансиране на капиталовита разходи за 2020 г. на община Ямбол