Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Договори

Договор за авторски надзор на обект

Действащ | ДГ/03-00030/23.10.2014 | Публикувана от Мария Паспалджиева

Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал.2 от Закона за устройство на територията

Полезни връзки


Банери ➲