Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Договори

Строителни работи по проектиране и изграждане на улично осветление за 6 обекта в гр. Ямбол

Действащ | ДГ/04-00042

Строителни работи по проектиране и изграждане на улично осветление за 6 обекта в гр. Ямбол

Договор за изработване на проекти за „Временна организация на движението” във връзка със започнали и предстоящи да започнат строителни дейности по повод проекта за благоустрояване на централна градска част на гр. Ямбол

Действащ | ДГ04-00045/31.08.2015 г.

Договор за изработване на проекти за „Временна организация на движението” във връзка със започнали и предстоящи да започнат строителни дейности по повод проекта за благоустрояване на централна град

Договор за охрана с технически средства на обект

Действащ | ДГ/02-00028/17.07.2015

Договор за охрана с технически средства на обект "Централен общински пазар, находящ се на пл. "Георги Дражев" 1 и прилежащите му терени"

Извършване на одит по проект

Изпълнен | 71/01.10.2014

В резултат от изпълнението на услугата трябва да бъдат изготвяни одиторски доклади, които биват два вида: за извършен „текущ одит”, които ще се представят от одитора по време на текущото изпълнение

„Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”,

Действащ | 13/07.04.2015г.

1. Осъществяване функциите на Инженер през етапа на извършване на строителни и монтажни работи свързани със строителството на обект „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжени

Показване от 6 до 10 , от общо 39 записа

Полезни връзки


Банери ➲