Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заповеди

Заповеди

 

Заповеди на кмета на община Ямбол

 

РД-02-00228-09.03.2020 г.

РД-02-00246-16.03.2020 г.

РД-02-00247-16.03.2020 г.

РД-02-00248-16.03.2020 г.

РД-02-00250-16.03.2020 г.

РД-02-00257-18.03.2020 г.

РД-02-00266-23.03.2020 г.

РД-02-00291-31.03.2020 г.

РД-02-00383-05.05.2020 г.

РД-02-00384-06.05.2020 г.

РД-02-00405-14.05.2020 г.

РД-02-00406-14.05.2020 г.

РД-02-00407-14.05.2020 г.

 

 

 

Заповеди на министъра на здравеопазването

РД-01-117-08.03.2020 г.

РД-01-118-08.03.2020 г.

РД-01-124-13.03.2020 г.

РД-01-143-20.03.2020 г.

РД-01-153-25.03.2020 г.

РД-01-183-06.04.2020 г.

РД-01-184-06.04.2020 г.

РД-01-197-11.04.2020 г.

РД-01-225-20.04.2020 г.

РД-01-236-24.04.2020 г.

РД-01-239-26.04.2020 г.

РД-01-247-01.05.2020 г.

РД-01-248-01.05.2020 г.

РД-01-249-03.05.2020 г.

РД-01-250-05.05.2020 г.

РД-01-256-11.05.2020 г.

РД-01-259-11.05.2010 г.

РД-01-262-14.05.2020 г.

РД-01-263-14.05.2020 г.

РД-01-264-14.05.2020 г.

РД-01-265-14.05.2020 г.

РД-01-266-14.05.2020 г.

РД-01-268-15.05.2020 г.

РД-01-270-19.05.2020 г.

РД-01-272-20.05.2020 г.

РД-01-277-26.05.2020 г.

 

 

Заповеди директора на Регионална здравна инспекция - Ямбол

РД-01-69-06.05.2020 г.

РД-01-73-09.05.2020 г.

РД-01-74-11.05.2020 г.

РД-01-75-12.05.2020 г.

РД-01-77-18.05.2020 г.

РД-01-78-19.05.2020 г.