Общинска администрация Ямбол Република България

Файлове

Декларация за граждани, нуждаещи се от подкрепа

Декларация за преминаване през КПП

Писмо на кмета №2801-05996

Писмо на кмета №2801-06288-20.03.2020

Писмо на министъра на здравеопазването №16-00-4-25.03.2020

Декларация за преминаване през КПП на живущи в кв. "Райна Княгиня" и прилежащите улици

Мотивирано предложение към Заповед РД-01-266-14.05.2020 г.

Приложение към Заповед РД-01-314-04.06.2020 г.

Приложение към Заповед РД-01-338-13.06.2020 г.

Приложение към Заповед РД-01-347-19.06.2020 г.

Приложение към Заповед РД-01-372-30.06.2020 г.

Полезни връзки


Банери ➲