Общинска администрация Ямбол Република България

Горещи телефони

Домашен социален патронаж за доставка на храни и лекарства за възрастни хора:

046 66 92 15 – Виолета Ковачева

046 66 92 12 – Виолета Господинова

Заявки се приемат от 8:00 до17:00

Телефон за сигнали за неправилно или продължително паркирани автомобили:

0893 37 35 10

Включване като доброволец в патронирането на нуждаещи се лица:

046 62 20 56 - Комплекс за социални услуги за деца и възрастни

Съвет от психолог или връзка с общопрактикуващ лекар:

046 68 10 91 - Телефонните линии са на разположение за гражданив часовете между 08:00 - 17:00 часа

Консултации по въпроси, свързани с въведените мерки за разпространението на коронавирус:

046 681 404 - Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Ямбол

Сигнали за лица, които не спазват карантината

046 681 404 - Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Ямбол

Полезни връзки


Банери ➲