Общинска администрация Ямбол Република България

КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Във връзка с въведените нови мерки, свързани с извънредното положение, от 21.03.2020 г., на територията на Ямбол са създадени следните контролно-пропускателни пунктове:

КПП- Ямбол - Сливен;

КПП – Ямбол - Бургас -моста на р.Мочурица

КПП – Ямбол - Елхово

КПП- Ямбол - с.Калчево

КПП- Ямбол- с.Чарган

КПП- Ямбол- с.Кабиле

КПП – Ямбол - с.Роза

Полезни връзки


Банери ➲