Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди

Заповеди на кмета на община Ямбол

Заповед № РД/02-00658 от 20.07.2022г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 20 юли 2022 г., 16:00:33 ]

Заповед №РД/02-00982 от 15.10.2021г. за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 17:24:13 ]

РД-02-00228-09.03.2020 г.

РД-02-00246-16.03.2020 г.

РД-02-00247-16.03.2020 г.

РД-02-00248-16.03.2020 г.

РД-02-00250-16.03.2020 г.

РД-02-00257-18.03.2020 г.

РД-02-00266-23.03.2020 г.

РД-02-00291-31.03.2020 г.

РД-02-00383-05.05.2020 г.

РД-02-00384-06.05.2020 г.

РД-02-00405-14.05.2020 г.

РД-02-00406-14.05.2020 г.

РД-02-00407-14.05.2020 г.

РД-02-00599-24.07.2020 г.

РД-02-00600-24.07.2020 г.


Заповеди на министъра на здравеопазването

РД-01-117-08.03.2020 г.

РД-01-118-08.03.2020 г.

РД-01-124-13.03.2020 г.

РД-01-143-20.03.2020 г.

РД-01-153-25.03.2020 г.

РД-01-183-06.04.2020 г.

РД-01-184-06.04.2020 г.

РД-01-197-11.04.2020 г.

РД-01-225-20.04.2020 г.

РД-01-236-24.04.2020 г.

РД-01-239-26.04.2020 г.

РД-01-247-01.05.2020 г.

РД-01-248-01.05.2020 г.

РД-01-249-03.05.2020 г.

РД-01-250-05.05.2020 г.

РД-01-256-11.05.2020 г.

РД-01-259-11.05.2010 г.

РД-01-262-14.05.2020 г.

РД-01-263-14.05.2020 г.

РД-01-264-14.05.2020 г.

РД-01-265-14.05.2020 г.

РД-01-266-14.05.2020 г.

РД-01-268-15.05.2020 г.

РД-01-270-19.05.2020 г.

РД-01-272-20.05.2020 г.

РД-01-277-26.05.2020 г.

РД-01-285-29.05.2020 г.

РД-01-287-30.05.2020 г.

РД-01-287-30.05.2020 г.

РД-01-288-01.06.2020 г.

РД-01-302-03.06.2020 г.

РД-01-314-04.06.2020 г.

РД-01-331-12.06.2020 г.

РД-01-332-12.06.2020 г.

РД-01-333-12.06.2020 г.

РД-01-334-12.06.2020 г.

РД-01-335-12.06.2020 г.

РД-01-336-12.06.2020 г.

РД-01-337-13.06.2020 г.

РД-01-338-13.06.2020 г.

РД-01-339-17.06.2020 г.

РД-01-341-17.06.2020 г.

РД-01-347-19.06.2020 г.

РД-01-353-19.06.2020 г.

РД-01-354-19.06.2020 г.

РД-01-369-30.06.2020 г.

РД-01-370-30.06.2020 г.

РД-01-371-30.06.2020 г.

РД-01-372-30.06.2020 г.

РД-01-393-09.07.2020 г.

РД-01-452-04.08.2020 г.


Заповеди директора на Регионална здравна инспекция - Ямбол

РД-01-69-06.05.2020 г.

РД-01-73-09.05.2020 г.

РД-01-74-11.05.2020 г.

РД-01-75-12.05.2020 г.

РД-01-77-18.05.2020 г.

РД-01-78-19.05.2020 г.

РД-01-85-01.06.2020 г.

Полезни връзки


Банери ➲