Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на удостоверение за данъчна оценка


Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал. 1, т.14 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

1.1. За деклариран имот

 Необходими документи:

 1. Искане по образец - МП2 [ Размер на файла: 466.88kB]
 2. Документ за самоличност
 3. Документ за собственост

Такса и срок на изпълнение:
        5 работни дни – 15.00 лв.
        24 часа – 30.00 лв.

1.2. За земеделски земи
        Необходими документи:

 1. Искане по образец - МП2 [ Размер на файла: 466.88kB ]
 2. Документ за самоличност
 3. Удостоверение за коефициентите на земята /от Общинска служба по земеделие и гори/
 4. Документ за собственост


Такса и срок на изпълнение:
   
      5 работни дни – 15.00 лв.
         24 часа – 30.00 лв.

1.3. За нежилищни имоти на юридически лица
        Необходими документи:

 1. Искане по образец - МП2 [ Размер на файла: 466.88kB ]
 2. Документ за самоличност на представляващия ЮЛ
 3. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 4. Документ за собственост  

 Такса и срок на изпълнение:
        
5 работни дни – 15.00 лв.
        24 часа – 30.00 лв.

1.4. За незавършено строителство
       Необходими документи:

 1. Искане по образец - МП2 [ Размер на файла: 466.88kB ]
 2. Документ за самоличност
 3. Удостоверение за етапа на завършеност на строителството
 4. Документ за собственост

 Такса и срок на изпълнение:
       
5 работни дни – 15.00 лв.
       24 часа – 30.00 лв.

   
Срок на валидност:
 6 месеца /в рамките на календарната година/
Технология на извършване: ЦУИ
Подписва: инспекторът, издал удостоверението

Полезни връзки


Банери ➲