Общинска администрация Ямбол Република България

Декларация за политиката по качество и информационна сигурност

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в ЦАО, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7, както и на интернет  адреса на Общината в раздел „УСЛУГИ И БЛАНКИ”.

Приложение 1 [ Размер на файла: 270.61kB ]

Приложение 2 [ Размер на файла: 321.82kB ]

Приложение 3 [ Размер на файла: 529.59kB ]

Полезни връзки


Банери ➲