Общинска администрация Ямбол Република България

За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на Община Ямбол на МПС с максимум допустима маса над 12 тона


Правно основание:  чл. 14 от Наредба №11 от 3 юли 2001 за движение на извънгабаритни или тежки пътни превозни средства

Необходими документи:

Заявление съгл. приложение №4 от Наредба №11 от 3 юли 2001 за движение на извънгабаритни или тежки пътни превозни средства 

Такса и срок на изпълнение:
- За един курс 30КД - 27,00 лв.
- За един месец 30КД - 100,00 лв.
- За една година 30КД - 400,00лв.

Полезни връзки


Банери ➲