Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » dostyp_do_informaciq

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

 

 

Регистрационен № Произнасяне
 1 2801-01196/19.01.2018 г. Разрешение за достъп - частичен 
 2 2801-00812/15.01.2018 г.  Уведомление 
 3 2801-20783/15.12.2017 г.  Разрешение за достъп - частичен 
 4 2801-20008/03.12.2017 г. Уведомление 
 5 2801-14111/29.08.2017 г.  Уведомление
 6 2801-19109/20.11.2017 г. Разрешение за достъп 
 7 2801-12987/10.08.2017 г. Разрешен достъп
 8 2801-12696/04.08.2017 г. Разрешен достъп 
 9 2801-12619/03.08.2017 г. Разрешен достъп 
 10 2801-12429/31.07.2017 г.  Разрешен достъп
 11 2801-12429/31.07.2017 г.  Разрешен достъп
 12 2801-08850/02.06.2017 г.   Разрешен достъп
 13 2801-08657/31.05.2017 г.   Разрешен достъп
 14 2801-06581/27.04.2017 г.   Уведомление
 15 2801-06500/26.04.2017 г.   Разрешен достъп
 16 2801-05478/06.04.2017 г.   Разрешен достъп
 17 2801-02062/09.02.2017 г. Разрешен достъп