Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » dostyp_do_informaciq

СПИСЪК ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ

 

 От 02.03.2019 г. до 30.09.2019 г.

Регистрационен № Произнасяне
1 ЗДОИЖ-14/25.09.2019 Г. Уведомление
2 МДТ-000044/30.08.2019 Г. Разрешение за достъп
3 2801-15423/16.08.2019 г. Разрешение за достъп
4 2801-15102/13.08.2019 г. Разрешение за достъп
5 2801-14425/31.07.2019 г. Разрешение за достъп
6 2801-13241/17.07.2019 г. Разрешение за достъп
7 2801-13180/16.07.2019 г. Разрешение за достъп
8 2801-12757/10.07.2019 г. Разрешение за достъп
9 2801-12068/28.06.2019 г. Без разглеждане
10 2801-11452/20.06.2019 г. Разрешение за достъп
11 2801-10687/10.06.2019 г. Разрешение за достъп
12 2801-09816/29.05.2019 г. Разрешение за достъп
13 2801-08625/10.05.2019 г. Отказан достъп 
14 2801-08620/10.05.2019 г. Разрешение за достъп
15 2801-07966/30.04.2019 г. Разрешение за достъп
16 2801-07669/23.04.2019 г. Разрешение за достъп
17 2801-07396/19.04.2019 г. Разрешение за достъп
18 2801-07299/18.04.2019 г. Разрешение за достъп
19 2801-06928/16.04.2019 г. Разрешение за достъп
20 2801-06865/15.04.2019 г. Разрешение за достъп

 От 19.01.2018 г. до 01.03.2019 г.

Регистрационен № Произнасяне
1 2801-03893/01.03.2019 г. Разрешение за достъп
2 2801-02187/06.02.2019 г. Разрешение за достъп
3 EO-9-323/03.12.2018 г. Разрешение за достъп
4 2801-17415/09.10.2018 г. Разрешение за достъп
5 2801-16714/27.09.2018 г. Уведомление
6 2801-14710/24.08.2018 г. Разрешение за достъп
7 РД/02-0499/30.07.2018 г. Разрешение за достъп
8 2801-13092/30.07.2018 г. Разрешение за достъп
9 2801-12522/19.07.2018 г. Разрешение за достъп
10 2801-10827/20.06.2018 г. Уведомление
11 2801-10829/20.06.2018 г. Уведомление
12 2801-10822/20.06.2018 г. Уведомление
13 2801-10729/19.06.2018 г. Отказан достъп
14 2801-09961/06.06.2018 г. Отказан достъп
15 2801-09934/06.06.2018 г. Разрешение за достъп
16 2801-09935/06.06.2018 г. Разрешение за достъп
17 2801-08480/14.05.2018 г. Разрешение за достъп
18 2801-04324/09.03.2018 г. Разрешение за достъп
19 2801-02447/07.02.2018 г. Уведомление

 

 

 От 01.01.2017 г. до 19.01.2018 г.

Регистрационен № Произнасяне
 1 2801-01196/19.01.2018 г. Разрешение за достъп - частичен 
 2 2801-00812/15.01.2018 г.  Уведомление 
 3 2801-20783/15.12.2017 г.  Разрешение за достъп - частичен 
 4 2801-20008/03.12.2017 г. Уведомление 
 5 2801-14111/29.08.2017 г.  Уведомление
 6 2801-19109/20.11.2017 г. Разрешение за достъп 
 7 2801-12987/10.08.2017 г. Разрешен достъп
 8 2801-12696/04.08.2017 г. Разрешен достъп 
 9 2801-12619/03.08.2017 г. Разрешен достъп 
 10 2801-12429/31.07.2017 г.  Разрешен достъп
 11 2801-12429/31.07.2017 г.  Разрешен достъп
 12 2801-08850/02.06.2017 г.   Разрешен достъп
 13 2801-08657/31.05.2017 г.   Разрешен достъп
 14 2801-06581/27.04.2017 г.   Уведомление
 15 2801-06500/26.04.2017 г.   Разрешен достъп
 16 2801-05478/06.04.2017 г.   Разрешен достъп
 17 2801-02062/09.02.2017 г. Разрешен достъп