Общинска администрация Ямбол Република България

За всички други видове заявени удостоверения извън гореизброените

Правно основание: чл.3 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.30 и чл.31, чл.33 от НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Искане по образец - РГС3 [ Размер на файла: 355.52kB ]
  2. Документ за самоличност

Такса и срок на изпълнение:
7 работни дни – 5.00 лв.
4 работни часа – 15.00 лв.

Полезни връзки


Банери ➲