Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на дубликат от квитанция за платен данък

Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал.1,т. 16 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Искане по образец - МП1 [ Размер на файла: 380.62kB ]

Върху превозните средства:
Такса - 1.00 лев
Срок на изпълнение - 24 часа

Върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци:
Такса - 1.00 лев
Срок на изпълнение - 24 часа

Върху наследството:
Такса 1.00 лев
Срок на изпълнение - 24 часа

Срок на валидност: безсрочно
Технология на извършване: ЦУИ на Община Ямбол.
Подписва: инспекторът, издал удостоверението

Полезни връзки


Банери ➲