Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди


Заповед № РД/02-01115 от 31.10.2023г. за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2024 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 31 октомври 2023 г., 17:27:46 ]

Проект на заповед за сметосъбиране [ Дата на публикуване: 28 септември 2023 г., 09:07:25 ]

Заповед № РД/02-00977 от 28.10.2022г. за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2023 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 31 октомври 2022 г., 15:26:58 ]

Проект на заповед за сметосъбиране [ Дата на публикуване: 28 септември 2022 г., 08:53:02 ]

Заповед № РД/02-00994 от 21.10.2021г. за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2022 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 09:27:35 ]

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:28:55 ]

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:30:45 ]

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:32:09 ]

Заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:33:30 ]

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:34:25 ]

Полезни връзки


Банери ➲