Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди


Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2021 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:28:55 ]

Заповед за определяне на границите на районите на територията на Община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2020 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:30:45 ]

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:32:09 ]

Заповед на кмета на Община Ямбол за определяне на границите на районите на територията на община Ямбол, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2019 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:33:30 ]

Заповед за определяне на границите на районите, включени в организираното поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистота на териториите за обществено ползване. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 16:34:25 ]

Полезни връзки


Банери ➲