Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » euro_izbori_2019

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

Заповед № РД/02-00245 за образуване на избирателни секции относно произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД/02-00279 за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Покана за участие в консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии.