Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » euro_izbori_2019

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 

 

Обявление с № О-0272 относно предпритите мерки за гласуване за лица с увредено зрение и затруднено придвижване.

Заповед  РД/02-00398 за промяна адреса на избирателни секции № 46, № 47 и № 48 утвърдени със заповед № РД/02-00245 от 01.04.2019 г.

Заповед № РД/02-00397 за утвърждаване номерацията и адреса на на образуваната избирателна секция в МБАЛ"Св. Панталеймон" АД гр. Ямбол.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Промяна на избирателни секции № 95, № 96 и № 97 от бивше НУ "Р. Ив. Колесов" в читалище "Пробуда".

Покана за консултации за определяне състава на подвижна секционна избирателна комисия.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - Част II

Заповед № РД/02-00245 за образуване на избирателни секции относно произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Заповед № РД/02-00338 от 25.04.2019 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на град Ямбол.

Заповед № РД/02-00279 за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.

Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - Част I

Покана за участие в консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии.

 

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите

Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания

Как се гласува

Гласуване с преференция