Общинска администрация Ямбол Република България

Парламентарни избори - 02 април 2023


Уважаеми граждани,

От 12.4.2023г (след 14ч.) до 20.4.2023г., Община Ямбол започва изплащането на възнагражденията в брой на членовете на СИК.

Вашата сума можете да получите в сградата на Община Ямбол, в Центърът за административно обслужване


Избори 2023 - Електронни услуги - Вижте всички услуги тук
Заповед РД/02-00302 от 30.03.2023.г. за образуване на 106-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в СБАЛ по Кардиология за изборите на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 30 март 2023 г., 15:29:02 ]


На Вниманието на СИК - Телефони


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на избори на 02 април 2023 г. [ Дата на публикуване: 27 март 2023 г., 15:36:23 ]


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Тридесет и първи изборен район Ямболски за избори за Народно събрание на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 27 март 2023 г., 10:04:10 ]


Заповед РД/02-00287 от 24.03.2023г. за образуване на 105-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Йоан Рилски" за изборите на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 24 март 2023 г., 16:58:29 ]


Указания за СИК/ПСИК, относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес [ Дата на публикуване: 23 март 2023 г., 11:12:06 ]


Заповед РД/02-00276 от 22.03.2023г. за образуване на 104-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Пантелеймон" за изборите на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 23 март 2023 г., 09:56:35 ]


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023г.(чл.39, ал.1 ИК) [ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 13:45:38 ]


Правила за спазване на пожарната безопасност в сградите и помещенията на СИК и ПСИК при произвеждането на избори за Народно събрание на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 22 март 2023 г., 10:23:28 ]


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК:

Дистанционно обучение от „Сиела Норма“ АД за работа с машина за гласуване за членовете на СИК в обл. Ямбол [ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 09:10:03 ]

„Сиела Норма“ АД предлага възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК) [ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 09:10:17 ]


Съобщение, за създадената организация в звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР,  за осигуряване на възможност на лица, които не притежават валидни документи да участват в изборите, както и 4 броя образци на удостоверенията, които ще се издават от звената "Български документи за самоличност" :

Съобщение [ Дата на публикуване: 20 март 2023 г., 14:08:24 ]

Образец 1Образец 2Образец 3Образец 4


Заповед № РД/02 - 00263 от 17.03.2023 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден [ Дата на публикуване: 17 март 2023 г., 16:13:58 ]


Заповед № РД/02-00246 от 16.03.2023 г. за образуване на 103-та подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на избори за парламент на Република България на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 март 2023 г., 10:55:22 ]


СЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2023 година е срока за подаване на Заявления за гласуване с подвижна кутия при произвеждане на Избори за Народно събрание на 2 април 2023 година

Заявление за гласуване с подвижна избирателна  кутия (Приложение № 67-НС);

На основание чл. 37, ал. 1 от ИК избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец.

Място на подаване: в сградата на Община Ямбол – Център за административно обслужване. Прилагат се документи на ТЕЛК, НЕЛК или Етапна епикриза.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление през интернет страницата на Община Ямбол.


Съобщение от РИК Ямбол: Окончателен график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, които ще работят на територията на Община Ямбол:

- 27.03.2023 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол, за секции от №1 до №51

- 29.03.2023 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол, за секции от №52 до №102


Заповед № РД/02-00207 от 01.03.2023 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на избори за парламент на Република България на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 09:25:30 ]


Обявление с № О-0078 от 24.02.2023г. относно предприетите мерки от Община Ямбол за гласуване на лица с увредено зрение и затруднено придвижване [ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 14:38:44 ]


Заповед РД/02-00175 от 23.02.2023г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с избори за парламент на Република България на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 16:35:30 ]


Съобщение:   На 18.03.2023 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023 година.

Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък  - Приложение № 21-НС
Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: Община Ямбол - Център за административно обслужване

Заявлението се подава лично, на e-mail: yambol@yambol.bg или на сайта на ГД ГРАО - https://regna.grao.bg/


Декларация банкова сметка [ Дата на публикуване: 21 февруари 2023 г., 15:46:41 ]


Декларация за дохода [ Дата на публикуване: 21 февруари 2023 г., 15:47:23 ]


Разпределение на СИК - 02.04.2023 г. - проект [ Дата на публикуване: 20 февруари 2023 г., 10:37:31 ]


Прeдложение Ямбол СИК болници и ПСИК - 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 20 февруари 2023 г., 10:37:46 ]


Предварителен избирателен списък [ Дата на публикуване: 17 февруари 2023 г., 16:17:59 ]


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижни избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори за народни представители в 49-то Народно събрание на Република България на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2023 г., 16:10:58 ]


Заповед № РД/02-00131 от 09.02.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с избори за народни представители в 49-то Народно събрание на Република България, на 02.04.2023г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 15:40:48 ]


Приложение №1 към заповед № РД/02-00121 от 09.02.2023 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за народни представители в 49-то Народно събрание на Република България, на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 09:41:02 ]


Заповед № РД/02-00121 от 09.02.2023 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за народни представители в 49-то Народно събрание на Република България, на 02.04.2023 г. [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 09:38:30 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 апри 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 09:35:24 ]

ХРОНОГРАМА [ Дата на публикуване: 09 февруари 2023 г., 09:33:02 ]


Справки в избирателните списъци

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 18.03.2023 г.

Полезни връзки


Банери ➲