Общинска администрация Ямбол Република България

Парламентарни избори - 02 октомври 2022


Уважаеми граждани,

От днес,11.10.2022г (след 13:30ч.)  до 19.10.2022г., Община Ямбол започва изплащането на възнагражденията в брой на членовете на СИК.

Вашата сума можете да получите в сградата на Община Ямбол, в Центърът за административно обслужване


Избори 2022 - Електронни услуги - Вижте всички услуги тукКак да гласуваш с машина – стъпка по стъпка


Заповед № РД/02-00904 от 30.09.2022 г. за определяне на време за гласуване с ПСИК за избиратели с трайни увреждания, както и за избиратели болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Решение № 1460 - НС от 22.09.2022г. на ЦИК [ Дата на публикуване: 30 септември 2022 г., 12:05:58 ]


Заповед РД/02-00897 от 28.09.2022.г. за образуване на 104-та и 105-та избирателни секции за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в СБАЛ по Кардиология и МБАЛ "Св.Йоан Рилски" за изборите на 02.10.2022г. [ Дата на публикуване: 28 септември 2022 г., 16:08:48 ]


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Тридесет и първи изборен район Ямболски за избори за Народно събрание на 02.10.2022г. [ Дата на публикуване: 28 септември 2022 г., 10:54:50 ]


Заповед РД/02-00873 от 27.09.2022.г. за образуване на 103-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Пантелеймон" за изборите на 02.10.2022г. [ Дата на публикуване: 27 септември 2022 г., 15:47:01 ]


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на избори на 02 октомври 2022 г. [ Дата на публикуване: 27 септември 2022 г., 10:31:52 ]


Съобщение, за създадената организация за осигуряване на възможност на лица, които не притежават валидни документи да участват в изборите, както и образци на удостоверенията, които ще се издават от звената "Български документи за самоличност" :

Съобщение

Удостоверения


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.(чл.39, ал.1 ИК) [ Дата на публикуване: 21 септември 2022 г., 16:14:18 ]


Съобщение от РИК Ямбол: Окончателен график за провеждане на обученията на членовете на СИК и ПСИК, които ще работят на територията на Община Ямбол:

- 27.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол, за секции от №1 до №51

- 28.09.2022 г.  от 18,00 ч. Ямбол в голямата зала на Община Ямбол, за секции от №52 до №102


Заповед № РД/02 - 000823 от 13.09.2022 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден [ Дата на публикуване: 14 септември 2022 г., 08:52:55 ]


Заповед № РД/02-00812 от 09.09.2022 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на избори за парламент на Република България на 02.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 09 септември 2022 г., 16:09:17 ]


Съобщение: РИК Ямбол организира демонстрационни пробни гласувания на избиратели с машини за гласуване на територията на общини Ямбол, при следния график:

 График за пробно гласуване [ Дата на публикуване: 05 септември 2022 г., 10:15:10 ]


Обявление с № О-0353 от 01.09.2022г. относно предприетите мерки от Община Ямбол за гласуване на лица с увредено зрение и затруднено придвижване [ Дата на публикуване: 01 септември 2022 г., 16:26:23 ]


Заповед РД/02-00779 от 29.08.2022г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с избори за парламент на Република България на 02.10.2022г. [ Дата на публикуване: 29 август 2022 г., 15:14:27 ]


Декларация банкова сметка

Декларация за дохода


Съобщение:   На 17.09.2022 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 година.

Заявление за вписване по настоящ адрес в избирателния списък  - Приложение № 21-НС
Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: Община Ямбол - Център за административно обслужване

Заявлението се подава лично, на e-mail: yambol@yambol.bg или на сайта на ГД ГРАО - https://regna.grao.bg/


Прeдложение Ямбол СИК болници и ПСИК - 02.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 29 август 2022 г., 13:29:30 ]


Разпределение на СИК - 02.10.2022 г. - проект [ Дата на публикуване: 22 август 2022 г., 16:42:59 ]


Предварителен избирателен списък [ Дата на публикуване: 22 август 2022 г., 10:12:06 ]Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижни избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори за народни представители в 48-то Народно събрание на Република България на 02.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 18 август 2022 г., 15:44:48 ]


Заповед № РД/02-00719 от 10.08.2022г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с избори за народни представители в 48-то Народно събрание на Република България, на 02.10.2022г. [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 14:56:50 ]


Заповед № РД/02-00718 от 10.08.2022 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за народни представители в 48-то Народно събрание на Република България, на 02.10.2022 г. [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 14:52:39 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Указ № 213 за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.(обн., ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.) [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 14:40:42 ]

ХРОНОГРАМА [ Дата на публикуване: 10 август 2022 г., 14:38:23 ]


Справки в избирателните списъци

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21.09.2022 г.

Полезни връзки


Банери ➲