Общинска администрация Ямбол Република България

Избори 14 ноември 2021


Уважаеми граждани,

От днес, 26.11.2021г (след 13:30ч.)  до 30.11.2021г., Община Ямбол започва изплащането на възнагражденията в брой на членовете на СИК.

Вашата сума можете да получите в сградата на Община Ямбол, в Центърът за административно обслужване на граждани.


Избори 2021 - Електронни услуги - Вижте всички услуги тук


Как да гласуваш с машина на Втори тур на президентските избори

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 09:55:28 ]


Уведомление относно създадената организация от звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Ямбол, във връзка с II тур на президентските избори на 21.11.2021г. , за граждани, които не притежават валидни документи за самоличност [ Дата на публикуване: 18 ноември 2021 г., 09:15:11 ]


Решение на ЦИК за насрочване на Втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България


Обявление с № О-0540 от 17.11.2021г. относно предприетите мерки от Община Ямбол за гласуване на лица с увредено зрение и затруднено придвижване, на II тур на избори за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г. [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 17:15:30 ]


Заповед № РД/02-01087 от 17.11.2021 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на II тур на избори за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г. [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 15:16:26 ]


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Тридесет и първи изборен район Ямболски за II тур за избори за президент и вицепрезидент на 21.11.2021г. [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:10:01 ]


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на II тур на избори за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. [ Дата на публикуване: 17 ноември 2021 г., 10:07:23 ]


Допускане на членове на СИК до лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги [ Дата на публикуване: 12 ноември 2021 г., 16:52:41 ]


Заповед РД/02-01074 от 11.11.2021.г. за образуване на 2 /две/ избирателни секции за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св. Йоан Рилски" и СБАЛ по кардиология, за изборите на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 12 ноември 2021 г., 09:20:04 ]


График за връщане на машините от СИК, назначени на територията на община Ямбол, след приключване на изборния ден на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 10 ноември 2021 г., 14:38:24 ]


Заповед РД/02-01068 от 10.11.2021.г. за образуване на 2 /две/ избирателни секции за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Пантелеймон" за изборите на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 10 ноември 2021 г., 13:53:40 ]


Заповед № РД/02-01069 от 10.11.2021 г. за образуване на 103-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели поставени под задължителна карантина, съгласно закона за здравето, във връзка с провеждането на избори на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 10 ноември 2021 г., 13:49:31 ]


Организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. [ Дата на публикуване: 09 ноември 2021 г., 10:30:19 ]


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Тридесет и първи изборен район Ямболски [ Дата на публикуване: 04 ноември 2021 г., 14:03:50 ]


Образци на удостоверения, които ще бъдат издавани от звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР във връзка с предстоящите избори на 14.11.2021г. , за граждани, които не притежават валидни документи за самоличност [ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 16:21:37 ]


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на избори на 14 ноември 2021 г. [ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 09:42:46 ]


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите на 14 ноември 2021 г. [ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 09:38:24 ]


РИК Ямбол организира демонстрационни пробни гласувания на избиратели с машини за гласуване на територията на общини Ямбол, при следния график:

График за пробно гласуване [ Дата на публикуване: 28 октомври 2021 г., 10:48:55 ]


Заповед № РД/02 - 01029 от 27.10.2021 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден [ Дата на публикуване: 27 октомври 2021 г., 15:37:37 ]


Обявление с № О-0507 от 27.10.2021г. относно предприетите мерки от Община Ямбол за гласуване на лица с увредено зрение и затруднено придвижване [ Дата на публикуване: 27 октомври 2021 г., 11:17:05 ]


Декларация банкова сметка [ Дата на публикуване: 26 октомври 2021 г., 15:43:50 ]

Декларация за дохода [ Дата на публикуване: 26 октомври 2021 г., 15:44:58 ]


Заповед № РД/02-01024 от 26.10.2021 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на избори на 14.11.2021 г. [ Дата на публикуване: 26 октомври 2021 г., 10:31:02 ]


Съобщение до ръководствата на СИК и ПСИК, назначени на територията на община Ямбол, за избори насрочени на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 22 октомври 2021 г., 14:35:07 ]


Заповед РД/02-00970 от 13.10.2021г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, за избори за президент и вицепрезидент и парламент на Република България [ Дата на публикуване: 13 октомври 2021 г., 15:39:44 ]


Предварителен избирателен списък [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 09:23:14 ]


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори президент и вицепрезидент и за парламент на Република България на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 11:55:12 ]


Заповед № РД/02-00888 от 23.09.2021г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47-то Народно събрание на Република България, на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:07:26 ]


Заповед № РД/02-00889 от 23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47-то Народно събрание на Република България, на 14.11.2021 г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:03:51 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УКАЗ №245 ОТ 14.09.2021Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В ДВ БР.77 ОТ 16.09.2021Г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:11:32 ]

Решение на НС от 02.09.2021г., обнародвано в ДВ бр.43 от 03.09.2021г., за насрочване на избори за президент и вицепрезидент [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:13:52 ]

ХРОНОГРАМА [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:14:49 ]

Справки в избирателните списъци

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  1. През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
    За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  2. Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  3. Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Чрез сайта може да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Полезни връзки


Банери ➲