Общинска администрация Ямбол Република България

Избори 14 ноември 2021


Избори 2021 - Електронни услуги - Вижте всички услуги тук

Заповед РД/02-00970 от 13.10.2021г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, за избори за президент и вицепрезидент и парламент на Република България [ Дата на публикуване: 13 октомври 2021 г., 15:39:44 ]


Предварителен избирателен списък [ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 09:23:14 ]


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори президент и вицепрезидент и за парламент на Република България на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 01 октомври 2021 г., 11:55:12 ]


Заповед № РД/02-00888 от 23.09.2021г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47-то Народно събрание на Република България, на 14.11.2021г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:07:26 ]


Заповед № РД/02-00889 от 23.09.2021 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители в 47-то Народно събрание на Република България, на 14.11.2021 г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:03:51 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

УКАЗ №245 ОТ 14.09.2021Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В ДВ БР.77 ОТ 16.09.2021Г. [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:11:32 ]

Решение на НС от 02.09.2021г., обнародвано в ДВ бр.43 от 03.09.2021г., за насрочване на избори за президент и вицепрезидент [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:13:52 ]

ХРОНОГРАМА [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 15:14:49 ]

Справки в избирателните списъци

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  1. През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
    За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  2. Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  3. Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Чрез сайта може да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Полезни връзки


Банери ➲