Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Избори за 46 народно събрание на 11.07.2021г.

 

11.06.2021г.  Заповед № РД/02-00528 от 11.06.2021 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания,  във връзка с провеждането на избори  за парламент на Република България на 11.07.2021 г.

07.06.2021г. Заповед РД/02-00513 от 07.06.2021г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол,  за времето на провеждане на предизборната кампания от 11.06.2021г. до 24 часа на 09.07.2021г.

01.06.2021г. Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори за парламент на Република България на 11.07.2021г.

31.05.2021г. Предварителен избирателен списък

19.05.2021г. Заповед № РД/02-00453 от 19.05.2021г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с провеждането на избори за парламент на Република България на 11.07.2021г. заедно с приложение №1

19.05.2021г. Заповед № РД/02-00452 от 19.05.2021 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол  във връзка с провеждането на избори  за парламент на Република България на 11.07.2021 г. заедно с приложение №1

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ХРОНОГРАМА

УКАЗ №130 ОТ 10.05.2021Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБНАРОДВАН В ДВ БР.39 ОТ 12.05.2021Г.

 

 

Справки в избирателните списъци 

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. за всички български граждани.

 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: 

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
    За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Чрез сайта може да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

На 26.06.2021 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК

(Приложение № 12)

 

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

 

Място на подаване: в сградата на общинска администрация Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ул." Г.С.Раковски" 7

 

Заявлението се подава лично, на e-mail: yambol@yambol.bg или на сайта на ГД ГРАО.

 

Чрез сайта на Главна Дирекция "ГРАО" може:
- да се информирате за секциите и местата на гласуване;
- да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.