Общинска администрация Ямбол Република България

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ


Председател: Енчо Керязов - Зам. Кмет община Ямбол


Секретар: Желязко Желязков – Гл.експерт община Ямбол


Членове:

Капка Йоргова – общински съветник – Общински съвет Ямбол


Атанас Илчев - общински съветник - Общински съвет Ямбол 


Господин Белчев – Директор на Общинско предприятие „Паркове, зони за отдих и спорт” Ямбол


Красимир Симеонов – представител на спортните клубове и техните обединения


Нина Недялкова член 

Нина Недялкова - представител на спортните клубове и техните обединения


ЗАПОВЕД № РД/02-00751/15.09.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД/02-00197/09.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД/02-00412/ 07.05.2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

СПИСЪК НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2020/2021 г.

Полезни връзки


Банери ➲