Общинска администрация Ямбол Република България

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕНЧО КЕРЯЗОВ - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

ТЕЛЕФОН: 046 681 208

e-mail: e.keryazov@yambol.bg


СЕКРЕТАР: ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ - ГЛ. ЕКСПЕРТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

ТЕЛЕФОН: 089 559 9812

e-mail: zh.zhelyazkov@yambol.bg


Членове:

КАПКА ЙОРГОВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

ТЕЛЕФОН: 089 549 0707

e-mail: k.iorgova@gmail.com


АТАНАС ИЛЧЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

ТЕЛЕФОН: 089 354 3313

e-mail: atanas_ilchev@yahoo.com


ГОСПОДИН БЕЛЧЕВ - ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАРКОВЕ, ЗОНИ ЗА ОТДИХ И СПОРТ" ЯМБОЛ

ТЕЛЕФОН: 089 984 1941

e-mail: parkove_zo_sport@abv.bg


КРАСИМИР СИМЕОНОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТЕХНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

ТЕЛЕФОН: 089 964 1834

e-mail: krecho17@abv.bg


Нина Недялкова член 

НИНА НЕДЯЛКОВА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ТЕХНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ

ТЕЛЕФОН: 089 464 0113

e-mail: batut_yambol.nina@abv.bg


ЗАПОВЕД № РД/02-00751/15.09.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД/02-00197/09.03.2021 г.

ЗАПОВЕД № РД/02-00412/ 07.05.2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ОБЩИНА ЯМБОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНА ЯМБОЛ

СПИСЪК НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2020/2021 г.

Полезни връзки


Банери ➲