Общинска администрация Ямбол Република България

Комунални и обредни дейности


„КОМУНАЛНИ И ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”-БЮДЖЕТНА ДЕЙНОСТ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ

Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

 • ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол е с предмет на дейност, както следва:

 1. Поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти и вещи ,общинска собственост,ремонт на съществуващи тротоари,изграждане на нови пешеходни пътеки в кварталите.
 2. Управление, поддържане и ремонт на общински квартални клубове за обществено ползване, намиращи се на територията на община Ямбол, по утвърден от общински съвет правилник за ползване на кварталните клубове.
  - ползване на квартални клубове – 15.00 лв./ час
 3. Осъществяване на дейности по управление, поддържане и почистване на Гробищен парк с работно време: от 08.00 ч до 12.00 ч и от 12.30 ч до 16.30 ч, без почивен ден.
      За справки, заплащане на услуги и такси – администрация на Гробищен парк: тел.046 669 133
 4. Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.
 5. Поддържане и ремонт на общински спортни имоти.
 6. Предоставяне на обредни дейности /услуги свързани с/:
  1. Радостни ритуали, изразяващи се в следните дейности:
   • ритуал при сключване на граждански брак в зала:
      - в делнични дни - 80.00 лв
      - в празнични дни-100.00 лв
   • изнесен ритуал при сключване на граждански брак извън ритуалната зала – 70.00 лв
   • кратък ритуал за сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни - 40.00 лв
   • сключване на граждански брак в ритуална зала в делнични дни без ритуал- 20.00 л
   • ритуал „Юбилейна „сватба
       - в делнични дни – 40.00 лв
       - в празнични дни – 80.00 лв
   • ритуал ”Именуване” – 20.00 лв
   • ритуал „Честване на юбилей”
       - в делнични дни – 40.00 лв
       - в празнични дни- 80.00 лв
  2. Извършва следните платени услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни обреди:
   • извършване на погребение в ново гробно място с включено изкопаване на гроб -90.00 лв
   • извършване на погребение в старо гробно място с включено почистване и изкопаване на гроба -120.00 лв
   • в зидан гроб с материали на възложителя-144.00 лв
   • траурна церемония с граждански ритуал и ползване на траурна зала – 42.00 лв
   • траурна церемония с граждански ритуал на гробно място 21.00 лв
   • ползване на траурна зала в Гробищния парк до 40 минути – 21.00 лв
   • почистване и поддържане на гробни места еднократно и целогодишно:
      -еднократно за единичен гроб 12.00 лв
      -еднократно за двоен гроб 24.00лв
      -поддържане на гробно място целогодишно за единичен гроб 60.00лв
      - поддържане на гробно място целогодишно за двоен гроб – 78.00лв
   • ползване на хладилна камера на денонощие – 30.00 лв
   • вадене на кости, измиването им и препогребване в друг гроб на гробищния парк – 120.00 лв
   • препогребване на кости от друго населено място в гробищния парк Ямбол- 48.00 лв
   • поставяне на чатма / с материал на клиента / - 24.00 лв
   • ползване на хладилна камера на денонощие – 30.00 лв
   • урнополагане – 30.00 лв
   • поставяне на паметници от юридически и физически лица – 30.00лв
   • входна такса за МПС на гробищен парк – 1.00 лв
   • определяне на ден, час и място за погребение;
   • завеждане на гробищен регистър;
   • събиране на такси за гробни места по ЗМДТ
 7. Пътна сигнализация и ограничителни елементни системи:
  • поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
  • поддържане в изправност на светофарните уредби;
  • монтаж и демонтаж на пътни знаци и табели;
  • поддържане на хоризонтална маркировка;
  • изработка и монтаж на нестандартни препятствия;
  • ремонт на мантинели;
  • поставяне, ремонт и боядисване на парапетни ограждения;
  • монтаж и демонтаж на напречни неравности;
  • поставяне на спиркови знаци;
  • други видове дейности, свързани с безопасността на движението.
 8. Машинно почистване на уличната мрежа на града, почистване на регули,тротоари и автобусните спирки
 • НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Адресът на управление на Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” е гр. Ямбол, ул­,Спарток 16

Работно време от 8.00 ч до 12.00 ч и от 13.00 ч до 17.00 ч

Почивен ден: събота и неделя

 • КОНТАКТИ 

Директор: 0884 308 044

Счетоводство:   046 663 015

Гробищен парк: 046 669 133

e-mailop_komunal@yambol.bg

 

 

 

Полезни връзки


Банери ➲