Общинска администрация Ямбол Република България

КонтактиГР. ЯМБОЛ УЛ. Г.С. РАКОВСКИ 7, ЕИК: BG 000970496

e-mail: yambol@yambol.bg

сайт: https://yambol.bg/

За информация относно административните услуги на Община Ямбол: 0875333844 

Горещ телефон за подаване на предложения, сигнали и жалби :  0875333844  изпратете Вашето писмо на факс: 046662247

Предложения, сигнали и жалби се приемат в деловодствата на администрацията - ул. "Г. С. Раковски 7"

Денонощен телефон за сигнали
Оперативен дежурен по Община
телефон: 046681109

Горещи телефони

Контрол върху дейността на общинската администрация се осъществява от Общински съвет Ямбол
Обжалване на издадените актове се извършва по реда на АПК пред Административен съд

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Полезни връзки


Банери ➲