Общинска администрация Ямбол Република България

Концесии


Открита процедура за определяне на концесионер на концесия за услуга "Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената общинска транспортна схема на община Ямбол

Документация за концесия [ Дата на публикуване: 10 юли 2023 г., 15:03:36 ]

Съобщение за отваряне на оферти [ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 17:03:32 ]

Полезни връзки


Банери ➲