Общинска администрация Ямбол Република България

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ публикуваме ежемесечните отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз:

2021 година

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.04.2021г.

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.04.2021г.

 март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.03.2021г.

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.03.2021г.

 февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 28.02.2021г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 28.02.2021г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2021г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.01.2021г.


2020 година

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.12.2020г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.11.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.11.2020г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.10.2020г.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.09.2020г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.08.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.08.2020г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.07.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.07.2020г.

юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.06.2020г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.05.2020г.

Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.05.2020г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2020г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2020г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 29.02.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 29.02.2020г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2020г.


2019 година

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2019г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2019г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2019г.

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2019г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2019г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2019г.

юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2019г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2019г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2019г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2019г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2019г.


2018 година

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2018г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2018г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2018г.

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2018г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2018г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2018г.

юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2018г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2018г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2018г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2018г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2018г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2018г.


2017

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2017г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2017г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2017г.

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2017г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2017г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2017г.

юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2017г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2017г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2017г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2017г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2017г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2017г.


2016 година

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2016г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2016г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2016г.

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2016г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2016г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2016г.

юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2016г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2016г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2016г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2016г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2016г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2016г.


2015 година

декември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2015г.

ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2015г.

октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2015г.

септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2015г.

август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2015г.

юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2015г.

юни

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2015г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2015г.

май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2015г.

април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2015г.

март

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2015г.

февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2015г.

януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2015г.

Полезни връзки


Банери ➲