Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » n_pr

 

ПОКАНА

 

На 24.02.2020 г. от 13.00 часа, в конферентната зала на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /сградата на бившето училище „Страшимир Кринчев“/, ул. „Търговска“ № 120, Община Ямбол ще представи възможности за кандидатстване и включване  в следните програми на Министерство на труда и социалната политика:

  •  Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ – Компонент 1 и Компонент 2;
  •  Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

 

В тази връзка, Валентин Ревански – Кмет на Община Ямбол кани всички заинтересовани лица да присъстват на презентиране на програмите със социална насоченост.

 

За улеснение на лицата, кандидатстващи по Национална програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ – Компонент 1 и Компонент 2, прилагаме необходимите образци за кандидатстване по двата компонента.

 

МТСП - заповед;

Документи:Компонент 1; Компонент 2;