Общинска администрация Ямбол Република България

Базарът за мартеници в Ямбол ще работи от 17 февруари до 1 март включително

| Автор: Пресцентър

01.jpg

От 17 февруари до 1 март 2022 година ямболци и гостите на града ще се радват на традиционния базар за продажба на мартеници, който ще бъде разположен в централната градска част /площад „Освобождение“, улиците „Цар Освободител“, „Търговска“ и „Джон Атанасов“/, на площад „Боровец“ и в жилищните квартали на града - „Диана“, „Георги Бенковски“, „Златен рог“. В базара могат да участват еднолични търговци, физически и юридически лица.

Търговската дейност по време на базара ще се осъществява върху места с площ 4 квадратни метра. Шатри ще бъдат използвани единствено при неблагоприятни атмосферни условия. Разполагането  на съоръженията  трябва да  се  извършва  по  начин, който не  възпрепятства свободното преминаване на пешеходците.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, задължително е стриктно да се спазват разстоянията между  търговците. Участниците в базара се задължават да ползват с грижа на добър  стопанин предоставените общински терени, да поддържат необходимата хигиена, като за целта използват предоставените в близост съдове за битови отпадъци.

Таксите за участие се определят съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните  такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Цената за първа зона е 187.20 лева с ДДС, а за втора -  156.00 лева с ДДС. За издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ /за преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности/  – 10.00 лева.

Желаещите да участват в базара трябва да подадат заявление за издаване на разрешение за разполагане на преместваемо съоръжение по образец на 14 и 15 февруари, понеделник и вторник, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Ямбол. Таксата за участие се заплаща при подаване на заявлението. Разрешенията ще бъдат получавани в Центъра за административно обслужване от 16 февруари, сряда.

Полезни връзки


Банери ➲