Общинска администрация Ямбол Република България

Близо 200 граждани и институции участваха в обществено допитване за Бюджет 2018

| Автор: Пресцентър

46/460ea7f141235f56768e3af75023c7b9.jpg

Близо 200 граждани и институции се включиха в проведеното обществено допитване за Бюджет 2018 на община Ямбол. Предложенията постъпиха в специалната урна, поставена в Центъра за административно обслужване в общината, както и в обособените изнесени пунктове в училища, детски градини и ясли, културни институти и квартални клубове. Много граждани се възползваха и от възможността да направят предложенията за новия бюджет по електронен път - директно на интернет страницата на община Ямбол и чрез електронна поща на адрес yambol@yambol.bg .

Основната част от предложенията касаят инфраструктура, с очакване в бюджета да се заложат още средства за ремонт на улично осветление и изграждане на още нови детски площадки и кътове за отдих.

Общественото допитване при подготовката на общинския бюджет бе въведено още в първата година от управлението на кмета Георги Славов през мандат 2007-2011 г.

Кампанията е в съответствие с политиката на прозрачност и публичност при управлението на местните финанси и цели да се гарантира, че заложените в бюджета приоритети отговарят на потребностите на жителите на общината.

Полезни връзки


Банери ➲