Общинска администрация Ямбол Република България

Четири нови социални заведения в Ямбол ще отворят врати

| Автор: Пресцентър

e3/e32fae4f3fda1d39112a7e294052cbea.jpg

Община Ямбол е една от първите в страната, които приключиха строителството на социалните центрове за деца с увреждания и първата, която подписа договор за предоставяне на новите социални услуги. Това подчерта по време на пресконференция днес Цветелина Атанасова – директор на дирекция „Стратегии и програми” в община Ямбол. Поводът бе успешното финализиране на поредния социален проект на Ямбол - „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол”, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Резултатите бяха представени на заключителна пресконференция в конферентната зала на хотел „Диана палас”.

В рамките на този проект бяха изградени и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в общината. Два от центровете са изградени на ул. „Ямболска комуна”, един – в к- с „Зорница”, защитеното жилище се намира на ул. „Вит”. Социалните заведения отговарят на всички съвременни изисквания, за да осигурят домашен уют и подходяща среда за отглеждане на деца и младежи с увреждания, останали без родителска грижа.

Ръководителят на проекта Яна Гавова сподели, че следващото голямо предизвикателство пред общината е изградените къщи да се превърнат в дом за децата и младежите с увреждания. Това е и основната цел на новия проект на община Ямбол, който бе представен днес – „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”, който се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

В новите социални заведения ще се отглеждат общо 50 деца и младежи с увреждания от специализираните институции в страната. Обитателите на новите къщи ще са под непрекъснатите грижи на квалифициран персонал, чийто подбор вече е извършен. За целите на предоставянето на новите социални услуги се разкриват 43 работни места. Предстои обучение на персонала и участието му в дейностите по подготовка на децата за преместване в новия им дом.

Изграждането на социалната инфраструктура и въвеждането на новите услуги при грижата за деца и младежи с увреждания е в съответствие с последователната политика на община Ямбол в подкрепа на най-уязвимите. Като община новатор, още преди две години Ямбол изгради по проект, финансиран от ОП „Регионално развитие”, модерен комплексен център за социални услуги в бившето училище „Страшимир Кринчев”, както след това със средства от ОП „Развитие на човешките ресурси” създаде Център за настаняване от семеен тип. По този начин общината използва ресурсите на две оперативни програми с цел осигуряване на устойчивост и надграждане на реализираната инвестиция. Социалните проекти на общината са и в синхрон с процеса на извеждане на децата от институциите и отглеждането им в среда, близка до семейната.

Полезни връзки


Банери ➲