Общинска администрация Ямбол Република България

Дом Стари хора в Ямбол с ново перално оборудване и медицински легла

| Автор: Пресцентър | 630

9a/9a8df9857a41c7cb5dbef54ede425040.JPG

Ново оборудване на пералното помещение и болнични легла за отделението за лежащо болни в Дом стари хора в Ямбол е доставено и монтирано по проект на община Ямбол. От новите придобивки се възползват 202 потребители на социалната услуга – възрастни хора и възрастни хора с физически увреждания, от гр. Ямбол, гр. Стара Загора, гр. Варна и гр. Бургас, както и служителите в Дома.

Проектът бе одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната политика по Фонд „Социална закрила“. Общата стойност на оборудването е 23 277,60 лева, от които 20 949,84 лв. се осигуряват от фонда, а останалата сума е размерът на собственото участие на общината.

В рамките на проекта се закупи специализирано медицинско обзавеждане за отделението за лежащо болни, включващо 10 болнични легла с регулируеми секции, анатомични дюшеци и антидекубитални дюшеци. По този начин се помага на ползващите ги възрастни хора за намаляване на умората и предпазване от травмиране при по-продължително залежаване. От друга страна модерните легла спомагат за улесняване работата на персонала в ДСХ със своите функционалности.

По проекта бе осигурено и ново оборудване за пералното помещение – професионална перална машина с центрофуга и сушилня. Чрез него се осигуриха по-добри и безопасни условия на труд за работещите в Дома, реализираха се икономии и се увеличи капацитетът на пералния блок.

Изпълнението на проекта подобри качеството на предлаганите социални услуги в Дом за стари хора и Домашен социален патронаж.

Полезни връзки


Банери ➲