Общинска администрация Ямбол Република България

Информационен ден за напредъка по изграждане на ВиК мрежата

| Автор: Пресцентър

default news image

На 23 октомври, петък, община Ямбол организира Информационен ден по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“.

Информационна шатра ще бъде разположена на пл. „Страшимир Кринчев“ в кв. „Каргон“. В часовете от 11.00 до 15.00 експерти от Звеното за изпълнение на проекта ще отговарят на въпроси на заинтересованите лица за извършваните строителни дейности и процеса на присъединяване към новоизградената ВиК мрежа. С информационни материали ще бъде представен напредъкът по изграждането на водопроводната и канализационна мрежа в кв. „Каргон“, дейностите по възстановяването на пътните настилки, предстоящите довършителни работи по канализационно-помпените станции, както и други дейности до приключването на проекта.


Прикачени файлове

Media Information_Before_23.10.2015_s.doc [332.50kB]

Полезни връзки


Банери ➲