Общинска администрация Ямбол Република България

Информационна кампания под мотото

| Автор: Пресцентър

72/72bdbf4f30b8eb31395843746efc594d.jpg

На 17 май в 14.00 часа в конферентната зала на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни ще бъде поставено началото на информационна кампания под мотото: „ЗА ДА ИМА И УТРЕ!”. Организатори на кампанията са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол, Общинският съвет по наркотични вещества и Преватнвно-информационният център за борба с наркоманиите, Комплексът за социални услуги за деца и възрастни в партньорство с Детска педагогическа стая при РУ на МВР – гр. Ямбол. Кампанията се провежда във връзка с 26 юни – Международен ден за борба срещу наркоманиите.

В рамките на събитието са предвидени редица мероприятия. На 31.05.2016 г. от 14.00 ч. в Кукления театър започва постановката „Спасителят“, със специалното участие на актьора - Ивайло Захариев.

На 10.06.2016 г. от 15.00 часа в голямата зала на община Ямбол група „Общуване“ към Комплекса за социални услуги за деца и възрастни ще представи постановката „От любов до любов“.

Предвидени са още- междуучилищна викторина, турнир по футбол на малки вратички, както и беседи с учениците по проблема – наркомании и влиянието им върху живота на човек. Конкурсите за рисунка и есе са също част от мероприятията, посветени на 26 юни.

Полезни връзки


Банери ➲