Общинска администрация Ямбол Република България

Кметът на Ямбол даде старт на строителните дейности по модернизиране на централните пешеходни зони

| Автор: Пресцентър

e7/e7a104653857afa467b51015118a0927.jpg

„Днес за Ямбол е един специален ден, защото даваме старта на цялостната реконструкция на центъра на града”, обяви кметът на Ямбол Георги Славов при началото на строителните дейности по модернизиране на централните пешеходни зони на града. Той подчерта, че промяната в облика на градския център е изключително предизвикателство и отговорност, защото предопределя визията на града за години напред. „Реконструкцията на центъра не е самоцел, а част от усилията ни за цялостно обновяване на града – така, както направихме с Градския парк, благоустрояването на големите жилищни квартали, проекта за водния цикъл, модернизиране на туристическите ни емблеми – Безистена и НАР „Кабиле”, ремонтите на училища и детски градини. Това е част от цялостната политика Ямбол да става по-хубав, по-уютен и всичко това дава ново качество на живот на хората, а и самочуствие като ямболлии”, изтъкна още кметът.

Стартът на строителните дейности бе даден със символична „първа копка” пред сградата на община Ямбол. В церемонията участваха представители на строителния консорциум, на надзора и арх. Любомир Семерджиев – автор на техническия проект за модернизация на ямболския център.

Обновяването на централните пешеходни зони на Ямбол се реализира по проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, защитен по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Общата стойност на проекта е близо 5 млн. лева, при съфинансиране от страна на общината 248 733 лева.

В резултат на изпълнението на проект “Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” ще бъдат постигнати следните резултати:

• Рехабилитирана улична пешеходна настилка – над 24 000 кв. метра;

• Рехабилитирани над 5000 кв. метра зелени площи;

• Модернизация на осветлението в обхвата на проекта;

• Улеснен достъп за хора с физически увреждания;

• Изцяло модернизирана и подобрена градска среда;

Мерки по цялата площ на обекта:

- поставяне на нова декоративна настилка от пресовани бетонни плочи;

- реновиране на тротоарни площи;

- въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;

- изграждане на нови и възстановяване на съществуващи зони за отдих с обособяване на зелени площи, паркова мебел, водни съоръжения.

Обхватът на мерките включва централни пешеходни зони в следните участъци:

• Ул. „Г. Раковски” – от пресечката с ул. „Преслав” до площад „Освобождение”, включително, както и пешеходната част на ул. „Кабиле”, източно от сградата на Община Ямбол

Проектът предвижда площадът между община Ямбол и читалище „Съгласие” да запази функцията си на основно място за провеждане на мащабни общоградски събития. Ще бъде изграден нов фонтан с размери – идентични на досегашната градинска площ пред общината.

При кръстовището на улиците „Преслав” и „Г. Раковски” преминаването ще бъде улеснено, като сегашната пешеходна пътека ще бъде заменена с релефна настилка и повдигната на нивото на пешеходната зона. Предвижда се също реновиране фасадите на подлеза и обогатяване на зелената площ в подхода към бизнес-центъра.

Зелените площи в участъка от Община Ямбол до Регионална библиотека ще бъдат запазени и разширени, с обособяване на допълнителни места за отдих. По протежение на улицата ще бъде изграден фонтан от сух тип с точкови водни ефекти, който представлява част от настилката.

• Зона, западно от читалище „Съгласие”

Създаване на нова алея, която да осъществи директна връзка между ул. „Г. Раковски” и Обредния комплекс. Предвидени са мерки по благоустрояване на пространството пред ритуалната зала.

• Площад „Освобождение” (площадно пространство около Безистена)

Зелените и цветни площи са основен мотив в проекта за благоустройство на пл. „Освобождение”. Мерките ще допълнят дейностите по модернизирането на Безистена и на зеленото пространство около него. При пресичането на ул. „Г. С. Раковски“ с ул. „Цар Освободител“ се предвижда оформяне триъгълен остров с декоративна растителност.

https://www.youtube.com/watch?v=PDLxHC_6Og8&feature=youtu.be

Полезни връзки


Банери ➲