Общинска администрация Ямбол Република България

Кметът на Ямбол свиква Общо събрание по повод кризисната ситуация с проекта за регионалено депо

| Автор: Пресцентър

9a/9ac871e5c068b0740488c2a408a2dcc2.jpg

Кметът на Ямбол Георги Славов свиква Общо събрание на Регионалното сдружение "Регионален център за управление на отпадъците" на 10 октомври, четвъртък, от 14.00 часа в зала 203 на община Ямбол. Поводът за заседанието е тревожната ситуация с проекта за Изграждане на регионална система за управление на отпадъците. Покана за участие в срещата са изпратени до министъра на околната среда и водите, до кметовете на общините, участващи в сдружението – "Тунджа", Стралджа, Нова Загора и Сливен, както и до областните управители на Ямбол и Сливен.

На заседанието ще бъде представен доклад за напредъка по проекта, ще се анализират рисковите фактори за неговото изпълнение и ще се обсъди опасността от евентуално неизпълнение на проекта на регионално депо. В дневния ред е включено още всяка община – партньор по проекта да изрази ясно своето становище относно продължаване членството си в сдружението. Предвижда се приемането на план за действие с цел реализиране на проекта в срок, както и създаването на експертна група, натоварена с отговорността за изпълнение на предвидените в плана решения.

Полезни връзки


Банери ➲