Общинска администрация Ямбол Република България

Мерки за ограничаване разпространението на болестта "Син език" по животните

| Автор: Пресцентър

f7/f78b1ceae0a0f01330ad6084109d2803.jpg

Във връзка с профилактиката, ограничаването и ликвидирането на болестта „Син език” със заповед на кмета на община Ямбол се забранява нощната паша, както и пашата в гористи местности, дерета и в близост до водни басейни на всички едри и дребни преживни животни, възприемчиви към болестта, отглеждани на територията на община Ямбол, в часовете с активен летеж на куликоиди /комари/ от 19.00 до 8.00 часа. Забранява се и провеждането на изложби и пазари на всички едри и дребни преживни животни на територията на община Ямбол.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета на община Ямбол и председател на Общинската епизоотична комисия Стоян Драгнев.

Полезни връзки


Банери ➲