Общинска администрация Ямбол Република България

Над 2,3 тона отпадъци са разчистени от микросметища в града в периода март-септември

| Автор: Севдалина Кръстева

default news image

Общо 2 340 тона отпадъци са разчистени от нерегламентирани сметища на територията на града в периода март – септември. Това показва представеният в общината отчет за работата на фирма „Комуналуниверс”. От него е видно още, че за шестте месеца са били окосени 3 725 дка площи. За сравнение, през 2007 г. по същата дейност са окосени едва 1 685 дка. По-задълбоченият анализ сочи, че ангажираната от община Ямбол фирма през настоящата година е извършвала дейностите, които са й възложени по договор през по-голямата част от отчетния период, а не само в рамките на месец или два. Освен това са обхванати двойно повече зелени площи. Разликата в свършеното личи особено при данните за косенето в районите извън централна градска част и в жилищните квартали. Някои от тях, като напр. ж.к. „Възраждане”, „В. Левски”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев”, „Д-р Дончев” и много други тази година за първи път бяха обхванати в дейностите по поддържане на зелените площи. Сравнението за обектите в централната част на града също е показателно – дейностите са извършвани средно три пъти месечно, докато през 2007 г. същото е правено два пъти в месеца. Подобно е съотношението и в дейностите, свързани с поддържането на чистотата в града – ръчно и машинно почистване на улични платна и тротоари, извозване на отпадъци и др.

Полезни връзки


Банери ➲