Общинска администрация Ямбол Република България

Наградените дейци на просветата и културата за 2017 г.

| Автор: Пресцентър

5c/5c0f74ebf3c0e4604b4bf0d3fb299264.jpg

На официална церемония на 19 май бяха връчени тазгодишните награди на изявени дейци на просветата и културата в Ямбол.

Носителите на награди в сферата на образованието

Преподавателските екипи на две професионални гимназии са тазгодишните носителите на колективите награди на името на Ради Иванов Колесов по повод 24 май. Специализираната комисия по присъждане на отличията гласува решение с приза да бъдат удостоени колективът на Професионалната техническа гимназия „Ив. Райнов“, която тази година чества своята 70-а годишнина, както и на Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, отбелязваща през 2017 г. 50 години от създаването си.

За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието и науката наградата „Р. Ив. Колесов“ тази година е отредена за Марин Димитров - старши учител по математика в ПМГ „Ат. Радев“. Заместник-директорът по учебната дейност и преподавател по история и цивилизация в ПГПЧЕ „В. Карагьозов” Мая Стойкова получава приза в категорията за Педагогически специалисти с ръководни функции. В гимназиален етап призът е за Ваньо Банков – старши учител по информатика и информационни технологии в ПГ „В. Левски“. В категория Прогимназиален етап е отличена Събина Димова – старши учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Л. Каравелов“. Сред началните учители „Р. Ив. Колесов“ за 2017 г. получава Славена Петрова – старши учител в ОУ „Л. Каравелов“, а за Предучилищен етап - Юлияна Сталева - главен учител в ДГ „Биляна“.

За високо-професионална им дейност и значителни заслуги за развитието на образованието в община Ямбол, комисията определи с Почетен знак „Герб на община Ямбол“ да бъдат отличени Татяна Атанасова – старши учител по Български език и литература в ОУ „Н. Петрини“ и Николина Иванова - старши учител в ДГ „Пролет“.

Отличия в сферата на културата

Със заповед на кмета на община Ямбол с Почетен знак „Герб на община Ямбол“ е отличена Тана Богданова, директор на Общинско предприятие „Туризъм и култура“. Призът е за значителните й заслуги към община Ямбол с дългогодишната й активна работа в сферата на културата и духовния живот в града, както и за ключовата й роля при организацията и реализирането на събития с голяма обществена значимост, довели до издигане престижа на културните институти в града и утвърждаването на Ямбол като значим център на културния живот в страната.

Още трима дейци на културата са отличени с почетния знак „Герб на община Ямбол“, съгласно решение на Специализираната комисия за връчване на наградите в категория „Изкуство и култура“. Етнографът от регионалния исторически музей Динка Ангелова получава наградата за ролята й по популяризиране на културно-историческото наследство на региона чрез инициирането и реализирането на изложби, експозиции и проекти, участия в научни форуми и публикации в научни издания. Призът получава също белетристът Димитрина Бояджиева за приноса й в литературното дело на Ямболския регион и духовното развитие на община Ямбол, както и Нанка Колева за заслуги към развитието на любителското изкуство и активно участие в културните прояви на НЧ „Зора-1945“ – Ямбол.

Най-високото отличие в областта на изкуството и културата – Награда на името на Жорж Папазов е за Ямболския Духов оркестър към НЧ „Съгласие 1862“ - за цялостна и високо професионална дейност в областта на културата и във връзка с отбелязването на 50-годишния юбилей на оркестъра.

Полезни връзки


Банери ➲