Общинска администрация Ямбол Република България

Насрочени са консултациите за съставите на секционните избирателни комисии в Община Ямбол

| Автор: dboncheva

default news image

Кметът на Ямбол Валентин Ревански насрочи консултациите за определяне на съставите на секционните избирателни комисии и подвижни избирателни комисии на територията на общината за провеждане на Избори за членове на Европейския парламент от Република България и Избори за народни представители в 50 - то Народно събрание на Република България. Те ще се проведат на 30 април, вторник, от 14.00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7.

Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 49 - то Народно събрание на Република България. В тях може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

По време на консултациите, партиите и коалициите трябва да представят писмено предложение с имената, ЕГН и образование на предложените членове, длъжността за която се предлагат, както и телефонен номер за връзка с тях. За изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии е необходимо да се предостави и информация за техните банкови сметки.

Със заповед на кмета на Община Ямбол от 15 април са образувани 101 избирателни секции. Заповедта е оповестена публично на интернет сайта на Община Ямбол www.yambol.bg.

Районна избирателна комисия – Ямбол с Решение № 9 – ЕП/НС от 25.04.2024 г. и Решение № 10 – ЕП/НС от 25.04.2024 г. определи броя на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната избирателна секция. 90 секционни избирателни комисии ще са в състав от девет членове и 11 комисии - в състав от седем членове. Евентуално при изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс, ще бъдат образувани и до 5 броя СИК и ПСИК /за лечебни заведения, трудно подвижни лица и лица поставени под карантина/, чиито състави ще са от по шест члена.

Съставите на СИК, съотношението между партиите и коалициите, местата в ръководствата на комисиите и местата за членовете следва да се съобразят изискванията на изборното законодателство и Решение № 3130 – ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК и Методическите указания към него. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Ръководството на СИК се състои от председател, заместник – председател  и секретар, които не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. За да улесни провеждането на консултациите, общинската администрация е подготвила проект за разпределението на местата в комисиите, което е публикувано заедно с поканата към партиите и коалициите на сайта на общината в раздел  раздел Избори за членове на европейския парламент; Избори за народно събрание 09.06.2024 г. - https://yambol.bg/izbori-09-06-2024.

Полезни връзки


Банери ➲