Общинска администрация Ямбол Република България

Обновяването на кръгово кръстовище в Ямбол завърши с поставянето на метална скулптура на кон

| Автор: Пресцентър

01.jpeg
Община Ямбол завърши ремонта на още едно ключово кръстовище в града, в близост до училище "Христо Смирненски".
Дейностите включваха, не само ремонт на пътната настилка, но и архитектурна промяна – монтиране на метална скулптура на кон, разположена в центъра на кръговото движение.
Гранитните блокове и самата скулптура, която е поставена върху тях, са дарени от кмета на община Ямбол Валентин Ревански. Около фигурата е разположено художествено осветление.
Масивните блокове са с общ обем от около 8 кубични метра, с тегло от приблизително 22 тона, а фигурата е с височина от 3 метра. Гранитът, използван за основата на скулптурата, е от най-твърдите и известни разновидности на скалите, широко прилаган в изкуството и архитектурата.
Изборът на коня е съобразен с историческите корени и културната значимост на това животно за българите - той е символ на небето, свободата и волята. Конят олицетворява и военна храброст, сила, мощ, безстрашие и слава, а развятата конска опашка е била знамето на прабългарите.
Обновеното пространство е с ново асфалтово покритие и маркировка, зелените площи са затревени, изградена е нова поливна система. Проектите за подобряване на обществените пространства в Ямбол продължават.
Община Ямбол, моли жителите и гостите на града да пазят това, което е направено за всички нас!

Полезни връзки


Банери ➲